Varmevekslere for gjødsel og slam

Optimale varmevekslere for gjødsel og slam

Få en gratis gjennomgang av deres varmebalanse

Kontakt os i dag og få en gratis gjennomgang og feedback på deres varmebalanse.

Kan veksle gjødsel mod gjødsel direkte

Meget få varmevekslere på markedet kan veksle gjødsel direkte mod gjødsel uden en vandkreds imellem. Dette kan i Higashi veksleren gøres uten tilstoppinger og uten sedimentering av sand. Det gir en mye mere effektiv varmeveksling da temperaturtapet mellom den varme strøm og den kalde strøm samlet sett blir vesentlig mindre. Man gjenvinner rett og slett mye mere energi.

Meget lavt tryktab

Varmeveksleren har store kanaler som dimensioneres etter substrattypen og viskositeten. Veksleren kan håndtere meget lave flowhastigheder. Samlet set oppnår en et meget lavt tryktab over varmeveksleren på begge sider. Dette medfører et lavt strømforbrug på pumpene.

Enkel rengjøring

Ofte er det ikke nødvendig, men hvis det skulle vise sig å være nødvendig å rengjøre varmeveksleren er der tatt høyde for det. Åbninger i endene gjør det enkelt å spule og rengjøre varmevekslerens kanaler. Det er ingen dyre spesialpakninger. Det er i tillegg enkelt å koble til et CIP-anlegg så rengjøring kjøres helt automatisk med tilførsel av syre til varmeveksleren.

Effektiv varmeovergang

Med tyktflydende medier som gjødsel og slam opnår en let en laminar strømning og dårlig varmeovergang. Det forhindres i varmeveksleren her, da det løpende er monteret vendere inde i veksleren, som sikrer at substratet vendes løbende. Dette gøres uden å tilføre noget særligt trykktap og uten å skabe mulighet for tilstopping av fiber.

Modulært bygget

Varmeveksleren bygges i regulære moduler som er enkle at få inn i en prosessbygning. De kræver ikke noe særlig plads i bredden, men det må selvsagt være plass for enderne slik at det er muligt å komme til med spuleudstyr, dersom det blir nødvendig å rengjøre veksleren.

Enkel isolering

Avhengig av driftstemperaturen kan det være ønskelig å isolere varmeveksleren. Dette er veldig enkelt gjort da varmevekslerens flate sider gjør det lett å montere isolering. Har en flere vekslere ved siden av hinannen er det muligt å lave til en felles isoleringskasse rundt vekslene.

Hvorfor varmeveksle gjødsel mod gjødsel direkte?

Den mest effektive måte å gjenvinne varme, er ved å varmeveksle direkte mellem de to strømmer som skal køles og varmes.

Varmeveksling med vannkrets

De fleste løsninger på markedet kræver to varmevekslere med en vannkrets imellem. I den første veksler overføres varmen fra gjødselen til vannkretsen, i den annen veksler skal vandet så afgive varmen til den kalde gjødsel. Hver gang der varmeveksles tapes temperatur og med en vandkreds imellom får en altså temperaturtab to ganger. Det er ikke særlig effektivt!

Direkte varmeveksling

Veksler en derimot gjødsel eller slam direkte mod hinannen har en kun én varmeovergang og ét temperaturtab. Varmeoverførslen bliver dermed mye mer effektiv og det kan overføres mye mere energi. Dessuten vil en spare strømmen til pumpen på vandkredsen samt en hel del plass.

Få pris på en varmevekslerløsning

Vi vil veldig gjerne beregne en pris på en effektiv varmevekslerløsning til dere. 

Ring eller skriv til os for å få mer informasjon eller fyll ut formen herunder, hvis dere allerede har noen av de data som trengs for å lage til en beregning.

Fyld ut felterne og få laget en beregning

Vi kan dimensjonere og beregne en pris på en varmeveksler til deg, hvis du udfylder formen her.

Jo fler opplysninger og jo mere nøyaktig den fylles ut jo bedre.

Har du spørgsmål til formen bare ring til oss på tlf.: 977 77 200

Prinsippskisse som viser hva det menes med primær side og sekundær side.

Skal vi ringe deg?

Skriv din kontaktinformasjon så kontakter vi deg så snart som mulig.